วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

วันสันติภาพสากล 21 กย : Peace Privacy Security (Thaiprivacylaw by คณาธิป)21 กันยายน เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง 

  International day of peace  หรือ World Peace Day  หรือ วันสันติภาพสากล

เป็นวันที่จัดขึ้น โดยเน้นความสำคัญของ สันติภาพ  โดยเฉพาะในบริบทที่เกี่ยวกับ สงคราม การพิพาทกันโดยใช้อาวุธยุทโธปกรณ์แน่นอนว่า   โดยทั่วไปแล้ว  เมื่อพูดถึง สันติภาพ หรือ Peace
เท่าที่ผ่านมาและคุ้นเคยกันดีก็คือ สันติภาพ ในบริบทของการเรียกร้องให้ยุติสงคราม หยุดยิง ความรุนแรงทางกายภาพต่างๆ

กล่าวคือ  พิจารณาความหมายของสันติภาพ ในความสัมพันธ์กับ สงคราม หรือ Peace and War 

แต่ในแง่ของสิทธิส่วนบุคคลแล้ว  มีข้อน่าคิด


-  การทำสงครามโดยตัวของมันเอง ย่อมส่งผลกระทบต่อ ไพรเวซี่ ของประชาชนอยู่ในตัว เช่น การเข้าถึงข้อมูลต่างๆของประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในช่วงสงคราม ซึ่งอาจมีกฎหมายภายในให้อำนาจ เช่น กฎอัยการศึก ฯลฯ

-  ความพยายามของรัฐในการป้องกันสงคราม  โดยมาตรการต่างๆ เช่น การข่าวกรอง หรือ intelligence  นำไปสู่การล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือไพรเวซี่ของประชาชน เช่น
    การสอดส่อง  , spying

    การให้น้ำหนักไปกับความพยายามสร้างความมั่นคงของรัฐ  (Security)   ในแง่หนึ่งอาจลดปัญหาของ สงคราม (War) ซึ่งอาจนำไปสู่สันติภาพ (Peace) ได้

   แต่ในอีกแง่หนึ่ง  การได้มาซึ่งความมั่นคง อาจต้องแลกไปกับ ความสูญหายหรือสูญเสียไปของไพรเวซี่ โดยเฉพาะ ไพรเวซี่จากประชาชนผู้ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยกับการก่อกำเนิดของสงครามหรือความรุนแรงต่างๆ

Peace ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการที่ประชาชนสูญเสีย Privacy
  คงยากที่จะกล่าวว่า มันเป็น Peace ที่แท้จริง

การ หยิบยื่น  บังคับ หรือ ยัดเเยียด ความ สงบ สันติ ใส่มือผู้อื่น
    ยังไงก็คงยากที่จะกล่าวว่ามันคือ สันติ ไปได้

-  Peace ในบริบทของสังคมออนไลน์
       น่าจะต้องหมายความถึง ควางสงบปราศจากการถูกรุกราน คุกคาม ด้วยการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  ที่ไม่ได้กระทำด้วยอาวุธ  แต่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงกว่าอาวุธ
  เช่น การถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นต้น
    
    หากไม่มีสงคราม แต่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม จะว่าสังคมนั้นบังเกิด สันติภาพ ขึ้นก็คงจะยาก


     Peace  Privacy  Security   คงจะต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ แม้ว่าอาจจะเหลื่อมล้่ำหรือทับซ้อนกันบ้างก็ตาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น